User Tools

Site Tools


100930-5337-aoki-la-gi

Aoki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo và Muramatsu
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5337
Tên thay thế 1991 LD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9360212
Viễn điểm quỹ đạo 3.4789238
Độ lệch tâm 0.0846309
Chu kỳ quỹ đạo 2098.1803880
Độ bất thường trung bình 346.90819
Độ nghiêng quỹ đạo 6.41423
Kinh độ của điểm nút lên 238.35903
Acgumen của cận điểm 4.56812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0420
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

5337 Aoki (1991 LD) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi S. Otomo và Muramatsu ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5337 Aoki
100930-5337-aoki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)