User Tools

Site Tools


100830-5218-kutsak-la-gi

Kutsak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Burnasheva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5218
Tên thay thế 1969 TB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9892944
Viễn điểm quỹ đạo 2.7127034
Độ lệch tâm 0.1538514
Chu kỳ quỹ đạo 1316.6704301
Độ bất thường trung bình 270.06866
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97760
Kinh độ của điểm nút lên 255.95271
Acgumen của cận điểm 89.22677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5218 Kutsak (1969 TB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1969 bởi B. A. Burnasheva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5218 Kutsak
100830-5218-kutsak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)