User Tools

Site Tools


100530-4478-blanco-la-gi

Blanco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Walter Ferreri và Vincenzo Zappalà
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4478
Tên thay thế 1984 HG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9447939
Viễn điểm quỹ đạo 2.5520739
Độ lệch tâm 0.1350451
Chu kỳ quỹ đạo 1231.4551829
Độ bất thường trung bình 354.96272
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28081
Kinh độ của điểm nút lên 267.09956
Acgumen của cận điểm 4.54393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

4478 Blanco (1984 HG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1984 bởi Walter Ferreri và Vincenzo Zappalà ở La Silla. Tênd in honor thuộc Carlo Blanco, Professor of Astronomy ở University of Catania.[1]

  1. ^ Solar Eclipse Newsletter
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4478 Blanco
100530-4478-blanco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)