User Tools

Site Tools


100330-5734-noguchi-la-gi

Noguchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5734
Đặt tên theo Soichi Noguchi
Tên thay thế 1989 AL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1822226
Viễn điểm quỹ đạo 2.5127198
Độ lệch tâm 0.0703943
Chu kỳ quỹ đạo 1313.7079476
Độ bất thường trung bình 142.29722
Độ nghiêng quỹ đạo 7.44642
Kinh độ của điểm nút lên 98.47894
Acgumen của cận điểm 12.02371
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5734 Noguchi (1989 AL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1989 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5734 Noguchi
100330-5734-noguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)