User Tools

Site Tools


100230-5606-muramatsu-la-gi

Muramatsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5606
Đặt tên theo Osamu Muramatsu
Tên thay thế 1993 EH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9383033
Viễn điểm quỹ đạo 2.5109737
Độ lệch tâm 0.1287109
Chu kỳ quỹ đạo 1211.9581079
Độ bất thường trung bình 189.33105
Độ nghiêng quỹ đạo 7.07949
Kinh độ của điểm nút lên 178.23152
Acgumen của cận điểm 14.38456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5606 Muramatsu (1993 EH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1993 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5606 Muramatsu
100230-5606-muramatsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)