User Tools

Site Tools


100130-5463-danwelcher-la-gi

Danwelcher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5463
Đặt tên theo Dan Welcher
Tên thay thế 1985 TO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9304053
Viễn điểm quỹ đạo 2.5635265
Độ lệch tâm 0.1408836
Chu kỳ quỹ đạo 1230.2493715
Độ bất thường trung bình 304.25146
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81134
Kinh độ của điểm nút lên 3.85052
Acgumen của cận điểm 312.65123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5463 Danwelcher (1985 TO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5463 Danwelcher
100130-5463-danwelcher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)