User Tools

Site Tools


100030-5334-mishima-la-gi

Mishima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akiyama và Furuta
Nơi khám phá Susono
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5334
Đặt tên theo Mishima
Tên thay thế 1991 CF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9823688
Viễn điểm quỹ đạo 2.5490690
Độ lệch tâm 0.1250597
Chu kỳ quỹ đạo 1245.6828008
Độ bất thường trung bình 313.55906
Độ nghiêng quỹ đạo 7.40789
Kinh độ của điểm nút lên 170.55362
Acgumen của cận điểm 55.49966
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5334 Mishima (1991 CF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1991 bởi Akiyama và Furuta ở Susono.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5334 Mishima
100030-5334-mishima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)