User Tools

Site Tools


099830-5106-mortensen-la-gi

Mortensen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5106
Tên thay thế 1987 DJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6475755
Viễn điểm quỹ đạo 3.3931579
Độ lệch tâm 0.1234258
Chu kỳ quỹ đạo 1917.2906383
Độ bất thường trung bình 152.53700
Độ nghiêng quỹ đạo 10.85813
Kinh độ của điểm nút lên 83.03024
Acgumen của cận điểm 281.86984
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5106 Mortensen (1987 DJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1987 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5106 Mortensen
099830-5106-mortensen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)