User Tools

Site Tools


099730-5001-emp-la-gi

EMP
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5001
Tên thay thế 1987 SB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2016256
Viễn điểm quỹ đạo 3.1238944
Độ lệch tâm 0.1731791
Chu kỳ quỹ đạo 1587.0713640
Độ bất thường trung bình 300.41971
Độ nghiêng quỹ đạo 13.69174
Kinh độ của điểm nút lên 170.02648
Acgumen của cận điểm 150.46997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5001 EMP (1987 SB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1987 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5001 EMP
099730-5001-emp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)