User Tools

Site Tools


099630-4684-bendjoya-la-gi

Bendjoya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Debehogne, H.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4684
Tên thay thế 1978 GJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1321138
Viễn điểm quỹ đạo 2.6640306
Độ lệch tâm 0.1109051
Chu kỳ quỹ đạo 1356.4125931
Độ bất thường trung bình 350.96680
Độ nghiêng quỹ đạo 5.27830
Kinh độ của điểm nút lên 220.45431
Acgumen của cận điểm 50.25826
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

4684 Bendjoya (1978 GJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1978 bởi Debehogne, H. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4684 Bendjoya
099630-4684-bendjoya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)