User Tools

Site Tools


099530-4579-puccini-la-gi

Puccini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4579
Đặt tên theo Giacomo Puccini
Tên thay thế 1989 AT6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0297205
Viễn điểm quỹ đạo 2.7681037
Độ lệch tâm 0.1538996
Chu kỳ quỹ đạo 1357.1252468
Độ bất thường trung bình 321.96573
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21374
Kinh độ của điểm nút lên 111.44058
Acgumen của cận điểm 140.18787
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4579 Puccini (1989 AT6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg. Tênd after the composer of the same name.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4579 Puccini
099530-4579-puccini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)