User Tools

Site Tools


099230-5731-zeus-la-gi

Zeus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5731
Đặt tên theo Zeus
Tên thay thế 1988 VP4
Danh mục tiểu hành tinh Apollo Apollo
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .7831781804633177
Viễn điểm quỹ đạo 3.741604331727992
Độ lệch tâm .6538272598282158
Chu kỳ quỹ đạo 1242.939521167157
Độ bất thường trung bình 231.3137940705439
Độ nghiêng quỹ đạo 11.43839473974712
Kinh độ của điểm nút lên 281.7573905857055
Acgumen của cận điểm 216.9652479960173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

5731 Zeus (1988 VP4) là một tiểu hành tinh Apollo và gần Trái Đất được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar. Nó có đường kính 2.1 đến 4.7 km.[1]

  1. ^ “5731 Zeus”. European Asteroid Research Node. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5731 Zeus
099230-5731-zeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)