User Tools

Site Tools


099130-5605-kushida-la-gi

Kushida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5605
Đặt tên theo Yoshio Kushida
Tên thay thế 1993 DB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0234613
Viễn điểm quỹ đạo 2.5014631
Độ lệch tâm 0.1056375
Chu kỳ quỹ đạo 1242.9979508
Độ bất thường trung bình 141.40072
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30776
Kinh độ của điểm nút lên 10.40911
Acgumen của cận điểm 180.08627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5605 Kushida (1993 DB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1993 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5605 Kushida
099130-5605-kushida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)