User Tools

Site Tools


099030-5461-autumn-la-gi

Autumn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. G. Thomas
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5461
Tên thay thế 1983 HB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6802618
Viễn điểm quỹ đạo 3.6156994
Độ lệch tâm 0.1485774
Chu kỳ quỹ đạo 2040.0767409
Độ bất thường trung bình 85.31334
Độ nghiêng quỹ đạo 12.89228
Kinh độ của điểm nút lên 112.16274
Acgumen của cận điểm 190.58484
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0986
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

5461 Autumn (1983 HB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1983 bởi N. G. Thomas ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5461 Autumn
099030-5461-autumn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)