User Tools

Site Tools


098930-5333-kanaya-la-gi

Kanaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akiyama và Furuta
Nơi khám phá Susono
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5333
Đặt tên theo Kanaya
Tên thay thế 1990 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9477866
Viễn điểm quỹ đạo 2.7408498
Độ lệch tâm 0.1691458
Chu kỳ quỹ đạo 1311.0621268
Độ bất thường trung bình 208.72181
Độ nghiêng quỹ đạo 10.97619
Kinh độ của điểm nút lên 208.45392
Acgumen của cận điểm 309.16379
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5333 Kanaya (1990 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện năm 1990 bởi Makio Akiyama và Toshimasa Furuta ở HPS.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5333 Kanaya
098930-5333-kanaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)