User Tools

Site Tools


098830-5215-tsurui-la-gi

Tsurui
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5215
Đặt tên theo Tsurui
Tên thay thế 1991 AE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2868798
Viễn điểm quỹ đạo 3.0845922
Độ lệch tâm 0.1485091
Chu kỳ quỹ đạo 1607.6570921
Độ bất thường trung bình 194.93819
Độ nghiêng quỹ đạo 14.11010
Kinh độ của điểm nút lên 125.47963
Acgumen của cận điểm 150.34744
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

5215 Tsurui (1991 AE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1991 bởi Masanori Matsuyama và Watanabe ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5215 Tsurui
098830-5215-tsurui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)