User Tools

Site Tools


098730-t-nh-t-c-la-gi

Tĩnh Túc là một thị trấn của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Vũ Nông
  • Đông giáp xã Thể dục
  • Nam giáp xã Quang Thành, xã Phan Thanh
  • Tây giáp xã Phan Thanh, xã Vũ Nông

Thị trấn Tĩnh Túc được hình thành từ năm 1976 và ban đầu trực thuộc thẳng tỉnh Cao Lạng. Đến năm 1981, thị trấn chuyển về trực thuộc huyện Nguyên Bình. Thị trấn có 11 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 11 và các xóm Nặm Sâu và Thôm Ổ. Thị trấn Tĩnh Túc có quốc lộ 34 chạy trên địa bàn. Nền kinh tế thị trấn Tĩnh Túc phụ thuộc vào mỏ thiếc Tĩnh Túc, tuy nhiên do trữ lượng của mỏ đã xuống thấp nên nhiều người dân trong xã đã đi nơi khác làm việc.[4]

Thị trấn Tĩnh Túc có diện tích 22,56 km², dân số năm 1999 là 3.615 người.[1], mật độ dân cư đạt 160,2 người/km².

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  4. ^ Ghé thăm thị trấn ‘bao cấp' Tĩnh Túc
098730-t-nh-t-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)