User Tools

Site Tools


098530-4578-kurashiki-la-gi

Kurashiki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tsutomu Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4578
Đặt tên theo Kurashiki
Tên thay thế 1988 XL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0527137
Viễn điểm quỹ đạo 3.3796113
Độ lệch tâm 0.2442596
Chu kỳ quỹ đạo 1635.0538096
Độ bất thường trung bình 84.27531
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26377
Kinh độ của điểm nút lên 129.84612
Acgumen của cận điểm 3.43204
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4578 Kurashiki (1988 XL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1988 bởi Tsutomu Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4578 Kurashiki
098530-4578-kurashiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)