User Tools

Site Tools


098130-5603-rausudake-la-gi

Rausudake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5603
Đặt tên theo Mount Rausu
Tên thay thế 1992 CE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.6979508
Viễn điểm quỹ đạo 4.2313050
Độ lệch tâm 0.0672641
Chu kỳ quỹ đạo 2883.3813990
Độ bất thường trung bình 323.13746
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33042
Kinh độ của điểm nút lên 196.84323
Acgumen của cận điểm 19.43067
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0622
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.50

5603 Rausudake (1992 CE) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1992 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5603 Rausudake
098130-5603-rausudake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)