User Tools

Site Tools


097830-5105-westerhout-la-gi

Westerhout
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5105
Đặt tên theo Gart Westerhout
Tên thay thế 1986 TM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1851118
Viễn điểm quỹ đạo 3.0065666
Độ lệch tâm 0.1582253
Chu kỳ quỹ đạo 1527.6192283
Độ bất thường trung bình 36.11541
Độ nghiêng quỹ đạo 11.65427
Kinh độ của điểm nút lên 226.78957
Acgumen của cận điểm 189.94423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0874
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.60

5105 Westerhout (1986 TM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5105 Westerhout
097830-5105-westerhout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)