User Tools

Site Tools


097730-4577-chikako-la-gi

Chikako
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Masaru Inoue
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4577
Tên thay thế 1988 WG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8666004
Viễn điểm quỹ đạo 3.3848092
Độ lệch tâm 0.2891050
Chu kỳ quỹ đạo 1554.0581725
Độ bất thường trung bình 177.76650
Độ nghiêng quỹ đạo 9.39355
Kinh độ của điểm nút lên 58.31375
Acgumen của cận điểm 63.87748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4577 Chikako (1988 WG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1988 bởi Yoshio Kushida và Masaru Inoue ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4577 Chikako
097730-4577-chikako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)