User Tools

Site Tools


097630-4371-fyodorov-la-gi

Fyodorov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4371
Tên thay thế 1983 GC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9642899
Viễn điểm quỹ đạo 2.8751321
Độ lệch tâm 0.1882130
Chu kỳ quỹ đạo 1374.8131257
Độ bất thường trung bình 236.22696
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32693
Kinh độ của điểm nút lên 54.93676
Acgumen của cận điểm 167.79820
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4371 Fyodorov (1983 GC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1983 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4371 Fyodorov
097630-4371-fyodorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)