User Tools

Site Tools


097330-4134-sch-tz-la-gi

4134 Schütz là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1274.7403646 ngày (3.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1961 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg, và đặt tên theo Heinrich Schütz (1585–1672), a German composer và organist.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
097330-4134-sch-tz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)