User Tools

Site Tools


097230-5868-ohta-la-gi

Ohta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5868
Tên thay thế 1988 TQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1344379
Viễn điểm quỹ đạo 3.2209005
Độ lệch tâm 0.2028747
Chu kỳ quỹ đạo 1600.4193810
Độ bất thường trung bình 171.54793
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13069
Kinh độ của điểm nút lên 101.62231
Acgumen của cận điểm 276.56168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5868 Ohta (1988 TQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1988 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5868 Ohta
097230-5868-ohta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)