User Tools

Site Tools


097130-5726-rubin-la-gi

Rubin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5726
Đặt tên theo Vera Rubin
Tên thay thế 1988 BN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9799760
Viễn điểm quỹ đạo 2.7184998
Độ lệch tâm 0.1571837
Chu kỳ quỹ đạo 1315.1912924
Độ bất thường trung bình 137.46386
Độ nghiêng quỹ đạo 25.24945
Kinh độ của điểm nút lên 69.14649
Acgumen của cận điểm 162.89202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5726 Rubin (1988 BN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5726 Rubin
097130-5726-rubin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)