User Tools

Site Tools


097030-5598-carlmurray-la-gi

Carlmurray
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Holt, H. E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5598
Tên thay thế 1991 PN18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9411910
Viễn điểm quỹ đạo 2.4389488
Độ lệch tâm 0.1136397
Chu kỳ quỹ đạo 1183.8192040
Độ bất thường trung bình 312.69847
Độ nghiêng quỹ đạo 5.04523
Kinh độ của điểm nút lên 283.59973
Acgumen của cận điểm 174.01595
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5598 Carlmurray (1991 PN18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1991 bởi Holt, H. E. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5598 Carlmurray
097030-5598-carlmurray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)