User Tools

Site Tools


096930-5459-saraburger-la-gi

Saraburger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5459
Tên thay thế 1981 QP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7530233
Viễn điểm quỹ đạo 3.0152363
Độ lệch tâm 0.0454579
Chu kỳ quỹ đạo 1789.0423838
Độ bất thường trung bình 203.27905
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13521
Kinh độ của điểm nút lên 75.85399
Acgumen của cận điểm 222.95190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5459 Saraburger (1981 QP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1981 bởi H. Debehogne ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5459 Saraburger
096930-5459-saraburger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)