User Tools

Site Tools


096730-5213-takahashi-la-gi

Takahashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5213
Tên thay thế 1990 FU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8541482
Viễn điểm quỹ đạo 3.1417518
Độ lệch tâm 0.0479667
Chu kỳ quỹ đạo 1895.9853984
Độ bất thường trung bình 255.06205
Độ nghiêng quỹ đạo 9.47502
Kinh độ của điểm nút lên 198.14033
Acgumen của cận điểm 260.85908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5213 Takahashi (1990 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5213 Takahashi
096730-5213-takahashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)