User Tools

Site Tools


096630-5104-skripnichenko-la-gi

Skripnichenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5104
Tên thay thế 1986 RU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3136525
Viễn điểm quỹ đạo 2.9161273
Độ lệch tâm 0.1152008
Chu kỳ quỹ đạo 1544.4666757
Độ bất thường trung bình 193.90264
Độ nghiêng quỹ đạo 14.34665
Kinh độ của điểm nút lên 198.34322
Acgumen của cận điểm 9.63053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

5104 Skripnichenko (1986 RU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1986 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5104 Skripnichenko
096630-5104-skripnichenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)