User Tools

Site Tools


096430-4899-candace-la-gi

4899 Candace
Tên
Tên Candace
Tên chỉ định 1988 JU
Phát hiện
Người phát hiện Carolyn S. Shoemaker
Ngày phát hiện 9 tháng 5 năm 1988
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1840073
Bán trục lớn (a) 2.3719407 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9354863 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8083951 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.65 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 22.58015°
Kinh độ (Ω) 190.29196°
Acgumen (ω) 73.98316°
Độ bất thường trung bình (M) 80.44916°

4899 Candace là một tiểu hành tinh vành đai chính với củng điểm quỹ đạo 1.983 đơn vị thiên văn. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.184 và chu kỳ quỹ đạo là 1334.3 ngày (3.65 năm).[1]

Candace có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.33727037 km/s và độ nghiêng quỹ đạo 22.58204°.

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1988 bởi Carolyn S. Shoemaker và Eugene M. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt tên cho Candace P. Kohl.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2008. 
096430-4899-candace-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)