User Tools

Site Tools


096330-4791-iphidamas-la-gi

Iphidamas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4791
Tên thay thế 1988 PB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9406990
Viễn điểm quỹ đạo 5.4142940
Độ lệch tâm 0.0457359
Chu kỳ quỹ đạo 4303.0674297
Độ bất thường trung bình 151.07720
Độ nghiêng quỹ đạo 25.94407
Kinh độ của điểm nút lên 261.44446
Acgumen của cận điểm 164.25924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0579
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.90

4791 Iphidamas (1988 PB1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4791 Iphidamas
096330-4791-iphidamas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)