User Tools

Site Tools


096130-5866-sachsen-la-gi

Sachsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5866
Tên thay thế 1988 PM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5691408
Viễn điểm quỹ đạo 3.0111756
Độ lệch tâm 0.0792132
Chu kỳ quỹ đạo 1702.3218772
Độ bất thường trung bình 44.11338
Độ nghiêng quỹ đạo 5.09095
Kinh độ của điểm nút lên 141.56047
Acgumen của cận điểm 250.57832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5866 Sachsen (1988 PM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5866 Sachsen
096130-5866-sachsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)