User Tools

Site Tools


096030-5725-n-rdlingen-la-gi

5725 Nördlingen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1602.7350496 ngày (4.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
096030-5725-n-rdlingen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)