User Tools

Site Tools


095930-5597-warren-la-gi

Warren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5597
Tên thay thế 1991 PC13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9356889
Viễn điểm quỹ đạo 2.9562469
Độ lệch tâm 0.2086205
Chu kỳ quỹ đạo 1397.2514279
Độ bất thường trung bình 158.94978
Độ nghiêng quỹ đạo 4.56528
Kinh độ của điểm nút lên 328.61362
Acgumen của cận điểm 326.55640
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5597 Warren (1991 PC13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5597 Warren
095930-5597-warren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)