User Tools

Site Tools


095830-5458-aizman-la-gi

Aizman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5458
Tên thay thế 1980 TB12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0816596
Viễn điểm quỹ đạo 3.2567942
Độ lệch tâm 0.0276305
Chu kỳ quỹ đạo 2060.7648575
Độ bất thường trung bình 7.17118
Độ nghiêng quỹ đạo 9.17591
Kinh độ của điểm nút lên 222.44353
Acgumen của cận điểm 118.14059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0526
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

5458 Aizman (1980 TB12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1980 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5458 Aizman
095830-5458-aizman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)