User Tools

Site Tools


095730-5330-senrikyu-la-gi

Senrikyu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5330
Đặt tên theo Sen no Rikyū
Tên thay thế 1990 BQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3337583
Viễn điểm quỹ đạo 3.1974923
Độ lệch tâm 0.1561553
Chu kỳ quỹ đạo 1679.9193639
Độ bất thường trung bình 151.79006
Độ nghiêng quỹ đạo 33.73017
Kinh độ của điểm nút lên 307.76897
Acgumen của cận điểm 21.29260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.2227
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.80

5330 Senrikyu (1990 BQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi A. Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5330 Senrikyu
095730-5330-senrikyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)