User Tools

Site Tools


095630-5211-stevenson-la-gi

Stevenson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 7 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5211
Tên thay thế 1989 NX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7325269
Viễn điểm quỹ đạo 2.8563619
Độ lệch tâm 0.2449035
Chu kỳ quỹ đạo 1269.4474501
Độ bất thường trung bình 137.34889
Độ nghiêng quỹ đạo 26.81091
Kinh độ của điểm nút lên 133.95564
Acgumen của cận điểm 185.19462
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5211 Stevenson (1989 NX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5211 Stevenson
095630-5211-stevenson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)