User Tools

Site Tools


095530-5103-divi-la-gi

5103 Diviš
Tên
Tên Diviš
Tên chỉ định 1986 RP1
Phát hiện
Người phát hiện A. Mrkos
Ngày phát hiện 4 tháng 9 năm 1986
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0160491
Bán trục lớn (a) 2.7496479 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.7055185 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7937773 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.56 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.87952°
Kinh độ (Ω) 185.93677°
Acgumen (ω) 120.87856°
Độ bất thường trung bình (M) 305.48304°

5103 Diviš là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1665.3827799 ngày (4.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
095530-5103-divi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)