User Tools

Site Tools


095330-4680-lohrmann-la-gi

Lohrmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-U. Sandig
Nơi khám phá Bergedorf
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1937
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4680
Đặt tên theo Wilhelm Gotthelf Lohrmann
Tên thay thế 1937 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9163353
Viễn điểm quỹ đạo 2.7026813
Độ lệch tâm 0.1702410
Chu kỳ quỹ đạo 1281.9696067
Độ bất thường trung bình 349.91367
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62510
Kinh độ của điểm nút lên 302.57266
Acgumen của cận điểm 116.04791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

4680 Lohrmann (1937 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1937 bởi H.-U. Sandig ở Bergedorf.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4680 Lohrmann
095330-4680-lohrmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)