User Tools

Site Tools


095230-4575-broman-la-gi

Broman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 6 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4575
Đặt tên theo Brian P. Roman
Tên thay thế 1987 ME1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8699414
Viễn điểm quỹ đạo 3.1374016
Độ lệch tâm 0.0445222
Chu kỳ quỹ đạo 1901.4156145
Độ bất thường trung bình 58.16781
Độ nghiêng quỹ đạo 10.89695
Kinh độ của điểm nút lên 148.90079
Acgumen của cận điểm 66.62758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

4575 Broman (1987 ME1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 6 năm 1987 bởi Eleanor F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4575 Broman
095230-4575-broman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)