User Tools

Site Tools


095030-5865-qualytemocrina-la-gi

Qualytemocrina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5865
Tên thay thế 1984 QQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0930611
Viễn điểm quỹ đạo 2.7225301
Độ lệch tâm 0.1307148
Chu kỳ quỹ đạo 1364.6706703
Độ bất thường trung bình 102.54360
Độ nghiêng quỹ đạo 7.60736
Kinh độ của điểm nút lên 197.11902
Acgumen của cận điểm 181.41297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5865 Qualytemocrina (1984 QQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1984 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5865 Qualytemocrina
095030-5865-qualytemocrina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)