User Tools

Site Tools


094930-5723-hudson-la-gi

Hudson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5723
Đặt tên theo Scott Hudson
Tên thay thế 1986 RR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7187055
Viễn điểm quỹ đạo 2.8275265
Độ lệch tâm 0.2438989
Chu kỳ quỹ đạo 1251.7881446
Độ bất thường trung bình 114.23034
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57762
Kinh độ của điểm nút lên 163.20436
Acgumen của cận điểm 194.12014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5723 Hudson (1986 RR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5723 Hudson
094930-5723-hudson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)