User Tools

Site Tools


094830-5596-morbidelli-la-gi

Morbidelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5596
Đặt tên theo Alessandro Morbidelli
Tên thay thế 1991 PQ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9911007
Viễn điểm quỹ đạo 2.3589525
Độ lệch tâm 0.0845626
Chu kỳ quỹ đạo 1171.6429979
Độ bất thường trung bình 304.72275
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23421
Kinh độ của điểm nút lên 261.92272
Acgumen của cận điểm 220.22387
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5596 Morbidelli (1991 PQ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5596 Morbidelli
094830-5596-morbidelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)