User Tools

Site Tools


094730-5329-decaro-la-gi

Decaro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 21 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5329
Đặt tên theo Mario De Caro
Tên thay thế 1989 YP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9079637
Viễn điểm quỹ đạo 3.3060491
Độ lệch tâm 0.2681400
Chu kỳ quỹ đạo 1537.4874022
Độ bất thường trung bình 157.20662
Độ nghiêng quỹ đạo 13.43253
Kinh độ của điểm nút lên 142.15126
Acgumen của cận điểm 256.10841
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5329 Decaro (1989 YP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 12 năm 1989 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5329 Decaro
094730-5329-decaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)