User Tools

Site Tools


094630-5210-saint-sa-ns-la-gi

5210 Saint-Saëns là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1391.3461285 ngày (3.81 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
094630-5210-saint-sa-ns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)