User Tools

Site Tools


094530-5102-benfranklin-la-gi

Benfranklin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mrkos, A.
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5102
Đặt tên theo Benjamin Franklin
Tên thay thế 1986 RD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2440740
Viễn điểm quỹ đạo 3.3506646
Độ lệch tâm 0.1977913
Chu kỳ quỹ đạo 1708.9255472
Độ bất thường trung bình 206.15223
Độ nghiêng quỹ đạo 8.13141
Kinh độ của điểm nút lên 317.69495
Acgumen của cận điểm 52.03639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0443
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.70

5102 Benfranklin (1986 RD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1986 bởi Mrkos, A. ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5102 Benfranklin
094530-5102-benfranklin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)