User Tools

Site Tools


094130-4574-yoshinaka-la-gi

Yoshinaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tsuneo Niijima và Takeshi Urata
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4574
Đặt tên theo Minamoto no Yoshinaka
Tên thay thế 1986 YB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7116800
Viễn điểm quỹ đạo 3.2918238
Độ lệch tâm 0.0966342
Chu kỳ quỹ đạo 1899.5932021
Độ bất thường trung bình 74.47837
Độ nghiêng quỹ đạo 8.69915
Kinh độ của điểm nút lên 280.17904
Acgumen của cận điểm 105.71644
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

4574 Yoshinaka (1986 YB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1986 bởi Tsuneo Niijima và Takeshi Urata ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4574 Yoshinaka
094130-4574-yoshinaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)