User Tools

Site Tools


094030-4471-graculus-la-gi

Graculus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Paul Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4471
Tên thay thế 1978 VB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4033983
Viễn điểm quỹ đạo 3.3193553
Độ lệch tâm 0.1600553
Chu kỳ quỹ đạo 1767.9135188
Độ bất thường trung bình 43.54269
Độ nghiêng quỹ đạo 13.86540
Kinh độ của điểm nút lên 345.65620
Acgumen của cận điểm 43.36762
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4471 Graculus (1978 VB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1978 bởi Paul Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4471 Graculus
094030-4471-graculus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)