User Tools

Site Tools


093730-5864-montgolfier-la-gi

Montgolfier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. G. Thomas
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5864
Đặt tên theo Montgolfier brothers
Tên thay thế 1983 RC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7338074
Viễn điểm quỹ đạo 3.3780458
Độ lệch tâm 0.3216521
Chu kỳ quỹ đạo 1492.5228956
Độ bất thường trung bình 30.63357
Độ nghiêng quỹ đạo 8.25162
Kinh độ của điểm nút lên 149.18736
Acgumen của cận điểm 157.66707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Khối lượng 4652kg
Mật độ khối lượng thể tích 433g
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5864 Montgolfier (1983 RC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1983 bởi N. G. Thomas ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5864 Montgolfier
093730-5864-montgolfier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)