User Tools

Site Tools


093630-5722-johnscherrer-la-gi

Johnscherrer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi INAS
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5722
Tên thay thế 1986 JS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8776121
Viễn điểm quỹ đạo 2.5622373
Độ lệch tâm 0.1542001
Chu kỳ quỹ đạo 1208.1080967
Độ bất thường trung bình 202.00349
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39286
Kinh độ của điểm nút lên 128.66590
Acgumen của cận điểm 141.92103
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5722 Johnscherrer (1986 JS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1986 bởi INAS ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5722 Johnscherrer
093630-5722-johnscherrer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)